Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

282/TTr-STNMT
Về việc đề nghị ban hành Quyết định thay thế QUyết định số 319/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh Điện Biên về việc giao đất cho Công an tỉnh Điện Biên để xây dựng công trình: Sân bãi tập luyện tại thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
02/11/2018
02/11/2018
Số hiệu Trích yếu