Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

893/STNMT-QLĐĐ
V/v tham gia ý kiến vào thoả thuận quy hoạch xây dựng công trình: Cửa hàng xăng dầu xã Mường Từng, xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
01/11/2018
01/11/2018
Số hiệu Trích yếu