Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

280/TTr-STNMT
V/v chuyển mục đích sử dụng đất và phép công ty CP Power Electric thuê đất để xây dựng dự án thuỷ điện Na Son tại địa bàn xã Na Son, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
01/11/2018
01/11/2018
Số hiệu Trích yếu