Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

192/QĐ-STNMT
QUYẾT ĐỊNH về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2018 cho Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với Biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Quyết định
31/10/2018
31/10/2018
Số hiệu Trích yếu