Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

191/QĐ-STNMT
Quyết định Về việc phê duyệt kết quả chỉ thầu gói thầu Tư vấn khảo sát, lập Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất ở khu C13, phường Thanh Trường, TP ĐBP
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Quyết định
26/10/2018
26/10/2018
Số hiệu Trích yếu