Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

879/STNMT-VP
V/v giao nhiệm vụ cho Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Điện Biên Phủ thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án thuộc Chương trình đồ thị miền núi phía bắc, thành phố ĐIện Biên Phủ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
25/10/2018
25/10/2018
Số hiệu Trích yếu