Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

871/STNMT-TNN
V/v thu thập thông tin, tài liệu triển khai thực hiện dự án, XD hành lang bảo vệ nguồn nước mặt chính, quan trọng trên địa bàn tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Tài nguyên nước
Công văn
24/10/2018
24/10/2018
Số hiệu Trích yếu