Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

870/STNMT-MT
Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường phòng khám chuyên khoa tai- mũi- họng số 246, tổ 6, phường Mường Thanh, thanh phố ĐBP, ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Môi trường
Công văn
24/10/2018
24/10/2018
Số hiệu Trích yếu