Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

189/QĐ-STNMT
Về việc cử công chức đi học Lớp Đào tạo Trung cấp lý luận chính trị Hành chính hệ không tập trung khóa 14 Dân Chính Đảng
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Quyết định
24/10/2018
24/10/2018
Số hiệu Trích yếu