Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

3086/QĐ-BTNMT
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đất đai, môi trường địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Văn bản khác
Quyết định
10/10/2018
10/10/2018
Số hiệu Trích yếu