Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

275/TTr-STNMT
Về việc phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của Dự án "Nhà máy chế biến tinh bột sắn tại xã Hẹ Muông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên"
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Môi trường
Tờ trình
22/10/2018
22/10/2018
Số hiệu Trích yếu