Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

5644/BTNMT-PC
V/v góp ý hồ sơ lập đề án XD nghị quyết của Quốc hội về miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và tài nguyên nước
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Văn bản khác
Công văn
15/10/2018
15/10/2018
Số hiệu Trích yếu