Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

272/TTr-STNMT
V/v cho phép gia hạn sử dụng đất thuê của Công ty xăng dầu Điện Biên tại địa bàn xã Qoài Cang, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
19/10/2018
19/10/2018
Số hiệu Trích yếu