Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

848/STNMT-TNN
V/v lập hồ sơ cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt của các thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Tài nguyên nước
Công văn
18/10/2018
18/10/2018
Số hiệu Trích yếu