Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

841/STNMT-QLĐĐ
V/v giải trình nội dung chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
16/10/2018
16/10/2018
Số hiệu Trích yếu