Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

271/TTr-TCTLN
Đề nghị điều chỉnh bổ sung phương án dự toán kinh phí bồi thường hỗ trợ tái định cư cho người sử dụng đất ... trục đường 60m trên địa bàn tổ dân phố 18, phường Him Lam (điểm tái định cư số 3, phường Him Lam ) đợt 7
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
15/10/2018
15/10/2018
Số hiệu Trích yếu