Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

270/TTr-STNMT
V/v đề nghị huỷ bỏ một phần hiệu lực thu hồi đất tại quyết định số 891/QĐ-UB ngày 24/6/2003 của UBND tỉnh Lai Châu cũ (Nay là tỉnh Điện Biên )
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
12/10/2018
12/10/2018
Số hiệu Trích yếu