Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

265/TTr-STNMT
Tờ Trình về việc cấp ứng kinh phí để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật khung khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Tờ trình
09/10/2018
09/10/2018
Số hiệu Trích yếu