Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

269/TTr-STNMT
Đề nghị điều chỉnh giấy phép khoáng sản đá vôi mỏ Mường Nhà 1, xã Mường Nhà huyện ĐB tỉn ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Địa chất - Khoáng sản
Tờ trình
11/10/2018
11/10/2018
Số hiệu Trích yếu