Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

264/TTr-STNMT
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Chợ thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên theo hình thức đối tác công tư PPP
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Môi trường
Tờ trình
08/10/2018
08/10/2018
Số hiệu Trích yếu