Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

263/TTr-STNMT
Đề nghị phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đtxdct: Trận địa phòng không Ban chỉ huy quân sự huyện Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
08/10/2018
08/10/2018
Số hiệu Trích yếu