Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

260/TTr-STNMT
Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xdct: Giải phóng mặt bằng, san nền thao trường huấn luyện võ thuật thể thao Công an huyện Mường Ảng
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
08/10/2018
08/10/2018
Số hiệu Trích yếu