Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

259/TTr-STNMT
Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất xdct: Đường Na Sang (km146+200/QL.12) - TT. xã Huổi Mí - Nậm Mức (km452+300/QL.6) - TT Tủa Chùa - Huổi Lóng, tỉnh ĐB (phân đoạn TT. Tủa Chùa - Nậm Mức - Huổi Mí)
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
08/10/2018
08/10/2018
Số hiệu Trích yếu