Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

256/TTr-STNMT
V/v đề nghị tiếp nhận lái xư tại Trung tâm kỹ thuật thuộc tài nguyên và Môi trường (Có hồ sơ kèm theo, Đ/c Trung Lái xe chuyển trực tiếp cho Sở Nội vụ)
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Tờ trình
08/10/2018
08/10/2018
Số hiệu Trích yếu