Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

811/STNMT-QLĐĐ
Về việc tổng hợp, tham mưu báo cáo việc thực hiện chính sách, GCNQSDĐ và sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành đến nay trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
05/10/2018
05/10/2018
Số hiệu Trích yếu