Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

228/BC-TCTLN
Kết quả thẩm định bổ sung phương án dự toán: hạ tầng kỹ thuật khung khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m trên địa bàn tổ dân phố 18 phường Him Lam (điểm tái định cư số 3) phường Him lam đợt 6
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Báo cáo
05/10/2018
05/10/2018
Số hiệu Trích yếu