Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

226/BC-TCTLN
Kết quả thẩm định phương án đối trừ đất nơi đi, nơi đến cho người sử dụng đất : Đường Vành đai II (nối tiếp khu TĐC Noong Bua thành phố Điện Biên Phủ với khu TĐC Pú Tửu thị trấn huyện Điện Biên) trên địa bàn tổ 12 phường Him Lam (đợt 8)
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Báo cáo
05/10/2018
05/10/2018
Số hiệu Trích yếu