Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

225/BC-TCTLN
Kết quả thẩm định phương án đối trừ đất nơi đi nơi đến cho người sử dụng đất để thực hiện dự án xây dựng công trình: San nền giao thông thoát nước điểm tái định cư Khe Chít, khu TĐC Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ (điểm TĐC Khe Chít số 2) đợt 11
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Báo cáo
05/10/2018
05/10/2018
Số hiệu Trích yếu