Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

799/STNMT-QLĐĐ
V/v giao đất cho Ban Quản lý dự án để xây dựng công trình: Trụ sở liên cơ Trạm Bảo vệ thực vật, TRạm thú y, Hạt kiểm lâm, huyên Nậm Pồ tại địa bàn xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên (giai đoạn I)
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
02/10/2018
02/10/2018
Số hiệu Trích yếu