Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

250/TTr-STNMT
Đề nghị thẩm định PA bổ sung giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hối đất XD công trình trụ sở làm việc Kho bạc nahf nước huyện Tuần Giáo ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
02/10/2018
02/10/2018
Số hiệu Trích yếu