Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

249/TTr-STNMT
V/v cho phép công ty Cổ phần tinh bột Hồng Diệp Điện Biên thuê đất để xây dựng nhà máy chế biến tinh bột sắn tại xã Hẹ Muông, huyện Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
02/10/2018
02/10/2018
Số hiệu Trích yếu