Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

248/TTr-STNMT
Về việc đề nghị điều chỉnh nội dung tại Điều 1 Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh Điện Biên. xây dựng công trình: Sân bãi tập luyện cho cán bộ chiến sỹ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại thị xã Mường Lay
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
28/09/2018
28/09/2018
Số hiệu Trích yếu