Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

247/TTr-STNMT
Về việc giao đất cho Sở Công thương để xây dựng Trụ sở Quản lý thị trường số 8 tại địa bàn thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
28/09/2018
28/09/2018
Số hiệu Trích yếu