Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

245/TTr-TCTLN
Đề nghị phê duyệt điều chỉnh bổ sung phương án dự toán kinh phí bồi thường, dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng điểm tái định cư dọc trục đường 60m tửu thị trấn huyện Điện Biên) trên địa bàn tổ dân phố 12, 16 phường Him Lam đợt 3
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
28/09/2018
28/09/2018
Số hiệu Trích yếu