Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

184/QĐ-STNMT
Phê duyệt chỉ định thầu đơn vị tư vấn định giá đất cụ thể đối với khu đất đầu tư xây dựng Khu nhà ở phía Tây sông Nậm Rốm
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Tài nguyên nước
Tờ trình
26/09/2018
26/09/2018
Số hiệu Trích yếu