Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

243/TTr-STNMT
V/v công bố Quyết định thông qua phương án đơn giản hoá sáng kiến cải cách TTHC đối với lĩnh vực khoáng sản, TN nước thuộc phạm vị quản lý nhà nước của Sở tài nguyên và Môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Tờ trình
24/09/2018
24/09/2018
Số hiệu Trích yếu