Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

242/TTr-STNMT
V/v thu hồi đất của công ty TNHH Trường Thọ Điện Biên, Cho phép Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Kim thuê đất để sử dụng vào mục địch, XD trụ sở doanh nghiệp tại địa bàn thị trấn Tủa Chùa huyện Tủa Chùa
Tài nguyên nước
Tờ trình
24/09/2018
24/09/2018
Số hiệu Trích yếu