Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

240/TTr-STNMT
Đề nghị thẩm định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất xdct: Trường THCS và THPT Quài Tở huyện Tuần Giáo
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
21/09/2018
21/09/2018
Số hiệu Trích yếu