Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

239/TTr-STNMT
Đề nghị phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất xd ct: Bệnh viện đa khoa huyện Nậm Pồ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
21/09/2018
21/09/2018
Số hiệu Trích yếu