Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

777/STNMT-QLĐĐ
Về việc kết quả giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, cấp GCN quyền sử dụng đất của dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
25/09/2018
25/09/2018
Số hiệu Trích yếu