Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

215/BC-STNMT
Kết quả kiểm tra, xác minh , làm rõ nội dung phản ánh đăng trên báo Điện tử tài nguyên và môi trường ngày 14/3/2018 và ngày 19/3/2018
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Báo cáo
19/09/2018
19/09/2018
Số hiệu Trích yếu