Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

237/TTr-TCTLN
Đề nghị phê duyệt điều chỉnh bổ sung phương án, Hạ tầng kỹ thuật khung khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m trên địa bàn bản Phiêng Bua, phường Noong Bua (Phương án Hạ tầng kỹ thuật khung Phiêng Bua) đợt 3
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
18/09/2018
18/09/2018
Số hiệu Trích yếu