Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

236/TTr-TCTLN
Đề nghị phê duyệt điều chỉnh bổ sung phương án, Hạ tầng kỹ thuật khung trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m trên địa bàn tổ dân phố 18, phường Him Lam (phương án hạ tầng khung tổ 18, phường Him Lam) đợt 4
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
18/09/2018
18/09/2018
Số hiệu Trích yếu