Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

234/TTr-STNMT
Đề nghị thẩm định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nươc thu hồi đất thực hiện dự án: Giải phóng mặt bằng, san nền thao trường huấn luyện võ thuật, thê thao Công an huyện Mường Ảng
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
17/09/2018
17/09/2018
Số hiệu Trích yếu