Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

233/TTr-STNMT
Đề nghị thẩm định giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất xây dựng công trình: Trận địa phòng không Ban chỉ huy quân huyện Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
17/09/2018
17/09/2018
Số hiệu Trích yếu