Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

232/TTr-STNMT
Đề nghị thẩm định phương án giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất xây dựng công trình: Đường Na Sang (km 146+200/QL.12)-TT xã Huổi Mí - Nậm Mức (Km452+300/QL.6)- ... (phân đoạn TT Tủa Chùa - Nậm Mức - Huổi Mí)
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
17/09/2018
17/09/2018
Số hiệu Trích yếu