Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

230/TTr-STNMT
Đề nghị thẩm định PA giá đất cụ thể tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất tư XD công trình, Bệnh viện Đa Khoa huyện Nậm Pồ tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
14/09/2018
14/09/2018
Số hiệu Trích yếu