Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

227/TTr-STNMT
Về việc cho phép Công ty TNHH Sơn Hạnh Tuần Giáo thuê đất để đầu tư xây dựng Trang trại nuôi cá nước lạnh thương phẩm và trông cây dược liệu rau sạch tại địa bàn xã Tênh Phông và xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
11/09/2018
11/09/2018
Số hiệu Trích yếu