Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

727/STNMT-QLĐĐ
Kết quả thực hiện các chính sách di dân tái định cư dự án thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
10/09/2018
10/09/2018
Số hiệu Trích yếu