Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

723/STNMT-VP
V/v đăng ký bổ sung cán bộ tham gia khóa bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng để hoàn thiện theo yêu cầu của tiêu chuẩn chức vụ lãnh năm 2018
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Công văn
10/09/2018
10/09/2018
Số hiệu Trích yếu